Technologia blockchain służąca zarządzaniu integralnością łańcucha dostaw

Obecnie w branża farmaceutyczna zmaga się z poważnym problemem jakim jest podrabianie leków. Organizacja finansująca badania zdrowotne poinformowała, że w krajach rozwijających się od 10% do 30% leków silnie odurzających jest fałszywych. Niestety niekorzystne skutki odczuwają najbardziej pacjenci, ponieważ podrabiane leki w porównaniu z tradycyjnymi lekami wywołują różne skutki uboczne dla zdrowia. Według światowej Organizacji Zdrowia około 30% całkowitego leku sprzedawanego w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej jest podrobione. Wzrost liczby aptek internetowych utrudnił standaryzację bezpieczeństwa leków. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw farmaceutycznych stało się głównym problemem dla zdrowia publicznego, który jest procesem zbiorowym. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego zarządzania łańcuchem dostaw leków przy użyciu tkaniny Hyperledger opartej na technologii blockchain do obsługi bezpiecznych zapisów łańcucha dostaw leków.


Rozważania nad technologią blockchain należy poprzedzić wyjaśnieniem pojęcia – łańcuch dostaw. Definicja zawarta w Encyklopedii powszechnej objaśnia to pojęcie jako: „różnorodne czynności związane z transportem oraz przetworzeniem towarów, określając etapy jego istnienia, czyli od pozyskiwaniu wszelakiego rodzaju surowców do etapu końcowego, czyli przekazania produktu konsumentom”.
Wspomniany system stanowi rozwiązanie problemu podrabiania leków. Tworząc inteligentną umowę poprzez rejestrację prowadzonych transakcji leków na blokach, tworzy się inteligentny ekosystem opieki zdrowotnej z łańcuchem dostaw leków.


Blockchain to zdecentralizowana księga, która jest współdzielona przez wszystkich uczestników sieci. Ze względu na swoją postać dokonanie zmian istniejącej księgi jest niemożliwe w sposób matematyczny. Bezpieczeństwo to uzyskuje się dzięki przy pomocy algorytmów kryptograficznych. Struktura danych Blockchain tworzy lista bloków danych, które są datowane, niezmienne i usytułowane w ścisłej kolejności.


Blockchain zrewolucjonizował branżę opieki zdrowotnej dzięki unikalnej zdecentralizowanej technologii rozproszonej.